تبلیغات
یاغــــــــــــمور - سی اصل برای اعتماد به نفس بالا
تقریبا دنیایی از همه چیز ---= عاشق اویم که همه عاشـــق اویند.=---

سی اصل برای اعتماد به نفس بالا

جمعه 9 بهمن 1388 01:23 ب.ظ

نویسنده : محسن محمودی


1-     اصل یاد و اتكال به خداوند و اعتماد به قدرت و یاری و حمایت او

2-      اصل آگاهی و اشراف و بصیرت لحظه به لحظه به خود

3-      اصل تغییر در الگو ها و ایجاد نشانه ها


        4-      اصل خود یابی (من كیستم ؟) – قائم مقام و محجوب خداوند (عزت نفس)

5-     اصل احساس خود شایستگی خود سالاری و احساس شخصیت

6-      اصل عدم مقایسه خود با دیگران

7-      اصل داشتن هدف و برنامه در زندگی

8-     اصل تمیزی و ظاهر

9-      اصل تعریف از خود  ودیگران

10-  اصل تشویق خود و دیگران

11-  اصل خود باوری و خود محوری بعد از خدا محوری

12-  اصل تعهد به قول و صداقت و راستی

13-  اصل عدم انجام عمل خلاف و عذرخواهی

14-  اصل نظم و انضباط كاری

15-  اصل دانش و تجربه

16-  اصل مدیریت زمان

17-  اصل مدیریت اولویت ها

18-  اصل اقتدار در مقابل ضعف

19-  اصل یقین در مقابل تردید

20-  اصل احساس رهبری و مدیریت

21-  اصل مسئولیت پذیری

22-  اصل سلامت و نگهداری از جسم

23-  اصل تبسم

24-  اصل ابراز عشق به دیگران و متذكر شدن ویژگی های مثبت آنان

25-  اصل نگاه به دیگران ( در عین تواضع بزرگی خود را در دل حس كنید.)

26-  اصل عدم تاخیر

27-  اصل قاطعیت و گفتن نه

28-  اصل عدم شماتت و سرزنش خود و دیگران

29-  اصل كمك به دیگران و بخشایش

30-  اصل ژست و حالت بدنی ( كه به نظرم از همه مهم تره )

 
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -